فوتولومینسانس

مهر ۸, ۱۳۹۷

مقدمه‌ای بر لومینسانس

1-مقدمه اصطلاح لومینسانس از واژه لاتین «لومین » 1به معنای «‌‌ نور» گرفته شده ‌است ، که برای اولین بار در سال ۱۸۸۸ توسط فیزیکدانی به […]