گرما در واکنش های شیمی

گرما در واکنش های شیمی

از آنجایی که برای بخش های گرما، سرعت، تعادل اپلیکیشنی ننوشته ام این سه بخش را به صورت فشرده درس می دهم و سپس به نکات کنکوری آن می پردازم.

بخش گرما:

-گرمای یک واکنش: یک واکنش شیمیایی شامل شکستن یک سری از پیوند ها و تشکیل یک سری پیوند های جدید می باشد. شکستن پیوند گرما گیر و تشکیل پیوند گرما زا می باشد.

اگر انرژی لازم برای شکستن پیوندهای قدیمی بیشتر از انرژی حاصل از تشکیل پیوند های جدید باشد آن واکنش گرماگیر خواهد بود و اگر انرژی لازم برای شکستن پیوندهای قدیمی کمتر از انرژی حاصل از پیوندهای جدید باشد آن واکنش گرمازا یا گرماده خواهد بود.

-تعریف انرژی درونی(E): به مجموع انرژی درونی و انرژی ذخیره انرژی درونی می گویند

-تعریف انرژی پیوند: حداقل انرژی لازم برای شکستن یک پیوند یا حداقل انرژی حاصل از تشکیل یک پیوند.
-تعریف گرمای تشکیل مولی: مقدار گرمای مبادله شده برای تشکیل یک مول ماده ی مرکب از اجزای سازنده اش.
-تعریف گرمای سوختن: مقدارگرمای حاصل از سوختن یک مول ماده ی سوختنی
-تعریف گرمای انحلال: مقدارگرمای مبادله شده در اثر انحلال یک ماده ی حل شدنی در حلال
-شرایط یک واکنش خودبه خودی: ۱- گرمازایی ۲- افزایش بی نظمی(یعنی تعداد مول های گاز طرف دوم بیشتر از طرف اول باشد)
-شرایط یک واکنش دو طرفه: اگر یکی از شرایط فوق (گرمازایی و افزایش بی نظمی) موجود نباشد آن واکنش دو طرفه خواهد بود.

-روش های محاسبه گرمای یک واکنش:

۱

برای فراگیری بهتر پیش نیازهای این بخش از شیمی عمومی اپلیکیشن از اتم تا استوکیومتری را مطالعه کنیدهمچنین دیگر اپلیکیشن های شیمی مارکت کیان دروید را اینجا ببینید:


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*