نکات اکسایش کاهش

آذر ۲۲, ۱۳۹۹

نکات اکسایش کاهش

نکات اکسایش کاهش: – تعریف اکسایش کاهش اکسایش: هر ذره ای که الکترون از دست بدهد اکسید می شود. کاهش: هر ذره ای که الکترون بگیرد […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

نکاتی در مورد تعیین عدد اکسایش

جمع بندی شیمی 2      ویژه کنکور مدرس : امیراعظمی        دبیر دبیرستان نمونه گرگان        کانال نخبگان 1- عدد اکسایش عناصر در […]