اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰

اسید و باز-غلظت ها

اسید و باز تعاریف: آرنیوس: اسید ماده ای است که در آب (H+) تولید می کند. باز ماده ای است که در آب (OH–) تولید می […]
بهمن ۳, ۱۳۹۵

حقایق شیمی ۲

حقایق شیمی درباره ی اسید و باز