سنتز گرافن با استفاده از روش سولوترمال

دی ۲۶, ۱۳۹۴

سنتز گرافن با استفاده از روش سولوترمال

برای تهیه این ترکیب ،به نسبت مولار ۱:۱ از سدیم ( ۲ گرم ) و اتانول ( ۵ میلی لیتر) در یک راکتور حل میکنیم و […]