اکسیدهای اسیدی

تیر ۲۵, ۱۳۹۶
اکسیدها

اکسیدهای اسیدی، بازی، آمفوتر و خنثی

اکسیدها ترکیبات دوتایی هستند شامل اکسیژن و یک عنصر دیگر اکسید اسیدی: اکسیدی است که وقتی با آب واکنش می دهد اسید تولید می کند به […]