ویژگی ها و روش آزمون رنگ آستری بر پایه رزین آلکید واکسید آهن

خرداد ۲۱, ۱۳۹۵

ویژگی ها و روش آزمون رنگ آستری بر پایه رزین آلکید واکسید آهن

رنگ آستری بر پایه رزین الکید و رنگدانه اکسید آهن بر روی سطوح آهنی در و پنجره های ساختمان که قبلا آماده شده  و در شرایط معمولی […]