رنگ زا ها برا پلی آمیدها و پروتیین ها

فروردین ۱۵, ۱۳۹۷

ملاحضاتی در ساخت مواد رنگ زا

۱. ملاحضاتی در ساخت مواد رنگ زا: ۲.۱. تمایل مواد رنگ زا به رنگ کردن لایه ی زیرین: مواد رنگ زا یک یا چند گروه آزو […]