خواص شیمیایی هیدروژن سولفید

بهمن ۲۰, ۱۳۹۶

هیدروژن سولفید

هیدروژن سولفید H2S گازی است سمی با بوی بد شبیه بوی تخم مرغ گندیده که چگالی آن نسبت به هوا ۱/۱۹۰ بوده و در هر لیتر […]