مهر ۲, ۱۳۹۸

عناصر برای کودکان(برلیوم)

برلیوم Be: نماد عدد اتمی :4 جرم اتمی:9.0122 گروه : فلزات قلیایی خاکی حالت در دمای اتاق: جامد چگالی<دانسیته>: 1.85 گرم بر سانتی متر مکعب 1287C […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۵

حقایق شیمی (عناصر)

حقایق شیمی ، عناصر ۱ تا ۱۰ هیدروژن, هلیوم, لیتیوم, برلیوم, بور, کربن, نیتروژن, اکسیژن, فلئور, نئون, Created: Artist Kaycie D لینک های کامل حقایق شیمی […]