تبدیل مولار و پی پی ام به همدیگر

تبدیل مولار و پی پی ام به همدیگر

تبدیل مولار به پی پی ام

از آنجایی که مولار برابر تعداد مول های حل شده در یک لیتر محلول و غلظت پی پی ام (ppm) برابر میلی گرم های حل شده در یک لیتر(در محلول های رقیق) می باشد. بنابراین با تبدیل تعداد مول به میلی گرم می توان مولار را به پی پی ام تبدیل کرد.

برای نمونه:
محلول ۰/۰۰۰۳ مولار Cu2+ چند پی پی ام است؟

تبدیل پی پی ام به مولار

اگر محلول NaCl نسبت به یون کلر ۳۵۵۰ پی پی ام باشد غلظت مولار آن را به دست آورید؟

اپلیکیشن های مرتبط با این درس:
اپلیکیشن محلول ها


سرچشمه:
https://www.thoughtco.com/convert-molarity-to-parts-per-million-problem-609470

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*