پاسخ به یک پرسش

پاسخ به یک پرسش

اسید ضعیف یک پروتونی در غلظت ۰٫۱ مولار ۸۰ درصد تفکیک می شود.
۱-PKa این اسید را محاسبه کنید .
جواب:
ابتدا با استفاده از فرمول درجه تفکیک غلظت یون هیدروژن را حساب می کنیم

سپس ابتدا ثابت تعادل تفکیک و pKa را به دست می آوریم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*