نکات کنکوری شیمی ۲۲(واکنش پرمنگنات با گوگرد دی اکسید)

نکات کنکوری شیمی ۲۲(واکنش پرمنگنات با گوگرد دی اکسید)

چند میلی لیتر محلول ۰/۰۵ مولار پتاسیم پرمنگنات به وسیله ی ۲۵ میلی لیتر محلول ۰/۰۴ مولار گوگرد دی اکسید بی رنگ می شود؟
(سراسری تجربی مرحله دوم سال ۷۳)
گزینه ها:
۱) ۴
۲) ۸
۳) ۱۶
۴) ۲۰

خوب برای حل این تست اگر غلظت ها را بر حسب نرمال داده بود می توانستیم با استفاده از فرمول


N1V1=N2V2

به راحتی جواب را به دست آوریم ولی چون غلظت ها را بر حسب مولار M داده نمی توانیم از فرمول


M1V1=M2V2

استفاده کنیم زیرا رابطه بالا را فقط برای رقیق کردن به کار میرود. برخلاف N1V1=N2V2 که علاوه بر رقیق کردن برای واکنش های تیتراسیون( سنجش های حجمی) نیز استفاده می شود. بنا بر این ابتدا باید غلظت نرمال هر یک از پرمنگنات و SO2 را از رابطه ی N=nM به دست آوریم
همان طور که می دانیم در واکنش های اکسایش کاهش n برابر تغییر درجه اکسایش یا کاهش است.

پس ابتدا باید تغییر درجه پرمنگنات و SO2 را در واکنش بایکدیگر پیدا کنیم

اگر اکسایش کاهش را نیاموخته اید یا اشکال دارید از اپلیکیشن اکسایش کاهش استفاده کنید. این اپلیکیشن را از طریق لینک زیر از مارکت کیان دروید یا بازار خرید کنید.خوب همان طور که می بینید تغییر درجه پرمنگنات ۵ و تغییر درجه SO2 برابر ۲ می باشد.
پس:

و گزینه ی ۲ درست است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*