نکات کنکوری شیمی ۱۳ (نامگذاری)

نکات کنکوری شیمی ۱۳ (نامگذاری)

فرمول CuMnO4 را به کدام دو ترکیب زیر می توان نسبت داد؟

الف: مس(I)منگنات
ب: مس(II)منگنات
ج: مس(I)پرمنگنات
د: مس(II)پرمنگنات

۱) الف، ج
۲) الف، د
۳) ب، ج
۴) ج، د

جواب:
مس دو عدد اکسایش ۱ و ۲ دارد
همچنین دو عامل داریم یکی منگنات که دو ظرفیتی است و پرمنگنات که تک ظرفیتی است.
بنابراین مس(I)پرمنگات هم مس و هم پر منگنات تک ظرفیتی هستند, و مس(II)منگنات که هم مس و هم منگنات دو ظرفیتی هستند و هر دو نمک فرمول یکسان CuMnO4 را خواهند داشت. بنابراین، ب و ج یعنی گزینه ی ۳ درست است

برای یادگیری و استفاده از تست های کنکور تعاملی از اپلیکیشن از اتم تا استوکیومتری را از مارکت کیان دروید یا بازار دانلود و استفاده کنید.

همچنین برای مرور و فراگیری از اپلیکیشن رایگان فلش کارت شیمی ، نامگذاری + استفاده کنید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*