رزومه خانم الهام کامران پور


الهام
كامران پور
Email: E.kamranpoor@gmail.com

متولد ١٣٦٦
ساكن سمنان

سوابق تحصیلی
كارشناسی ارشد شیمی معدنی
عنوان پایان نامه
تهیه نانو كامپوزیت های گرافن -روی اكسید و بررسی خواص فوتوكاتالیستی آن
معدل كل ١٧

سوابق پژوهشی
مقاله ملی با ارائه سخنرانی
مقاله داخلی با ارائه پوستر
گواهی در كارگاه استاندارد ISO و نشان CE

سوابق حرفه ای
مدیر كنترل كیفی آذر پلیمر سمنان
بدلیل تعطیلی كارخانه مشغول به كار نیستم
مدیر كنترل كیفی رنگ
فرمول نویسی رنگ رنگ های ساختمانی پایه اب و پایه حلال و اكریلیك و رنگ های صنعتی ترافیك و اپوكسی ….
ازمایش های كنترل كیفی
تولید رنگ های ساختمانی پایه اب و پایه حلال و اكریلیك و رنگ های صنعتی ترافیك و اپوكسی ….

مهارتها
نرم افزازی
Word ,Excel ,power point
كاركردن با دستگاه ها
Ir
اسپكتروفتومتر UV
سانتریفوژ
اون خلا
تفلون اتوكلاو
PH متر
دستگاه التراسونیك
Shaker
تینت كردن رنگ های رنگ های خاص و معمولی
فرمول نویسی با كیفیت و ارزان