الهام
کامران پور
Email: E.kamranpoor@gmail.com

متولد ١٣۶۶
ساکن سمنان

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
عنوان پایان نامه
تهیه نانو کامپوزیت های گرافن -روی اکسید و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آن
معدل کل ١٧

سوابق پژوهشی
مقاله ملی با ارائه سخنرانی
مقاله داخلی با ارائه پوستر
گواهی در کارگاه استاندارد ISO و نشان CE

سوابق حرفه ای
مدیر کنترل کیفی آذر پلیمر سمنان
بدلیل تعطیلی کارخانه مشغول به کار نیستم
مدیر کنترل کیفی رنگ
فرمول نویسی رنگ رنگ های ساختمانی پایه اب و پایه حلال و اکریلیک و رنگ های صنعتی ترافیک و اپوکسی ….
ازمایش های کنترل کیفی
تولید رنگ های ساختمانی پایه اب و پایه حلال و اکریلیک و رنگ های صنعتی ترافیک و اپوکسی ….

مهارتها
نرم افزازی
Word ,Excel ,power point
کارکردن با دستگاه ها
Ir
اسپکتروفتومتر UV
سانتریفوژ
اون خلا
تفلون اتوکلاو
PH متر
دستگاه التراسونیک
Shaker
تینت کردن رنگ های رنگ های خاص و معمولی
فرمول نویسی با کیفیت و ارزان