خشک کردن جامدات اصول و کاربردها

خشک کردن جامدات اصول و کاربردها

تنظیم و کنترل میزان رطوبت در مواد جامد در مدت خشک کردن، یک فرایند بحرانی در تولید بسیاری از انواع فراورده های شیمیایی است. از این رو در عملیات واحد، خشک کردن مواد جامد یکی از متداول ترین و مهمترین بخش ها در صنایع فرایندی شیمیایی است ( chemical process industries CPI). از این رو خشک کردن به طور عملی در هر کارخانه و وسایلی که مواد جامد را به صورت پودر یا گرانول تولید و یا استفاده می کند به کار رفته است.

خشک کردن اثر به سزایی بر کیفیت فراورده و بازده فرایند در صنایع فرایندی شیمیایی داشته باشد. برای نمونه، صنایع دارویی، یکی از مواردی است که خشک کردن به طور معمول در هر مرحله انجام می شود. خشک کردن کلید گام های تولید است. فرایند خشک سازی می تواند مراحل بعدی تولید را که شامل تولید قرص و کپسول است و همچنین ویژگی کیفیت مقدار تجویز شده را تحت تاثیر قرار دهد.

جدا از نیاز معمول خشک کردن جامدات در عملیات شیمیایی، خشک کردن ممکن است برای بهبود ویژگی ها حمل و نقل و انبار کردن ، پر کردن بسته بندی پودر، و دیگر فرایندها شامل انتقال پودر و تثبیت حساسیت مواد به رطوبت نظیر صنایع دارویی به کار رود.

این مقاله اطالاعات پایه ی خشک کردن که برای فرایندهای انتقال جرم و حرارت مهم است ارایه می کند، و درباره ی چندین فناوری که در تکمیل خشک کردن به کار می رود بحث می کند.

مکانیسم خشک کردن

برای مطالعه ی ادامه ی مطلب در وبسایت دبیرخانه راهبری صنایع شیمیایی بر روی همین متن کلیک کنید.جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*