سایت همه ی واکنش ها

سایت همه ی واکنش ها

بهترین روش برای فراگیری واکنش های شیمیایی برسی گروهی واکنش های شیمیایی جدول تناوبی است. پیش از این ما در برنامه ی اندرویدی شیمی معدنی به این مهم برداخته ایم همچنین در برنامه ی اندرویدی معادله واکنش بساز و موازنه کن ۱۰۰ تمرین از واکنش های تجزیه، ترکیب، جانشینی ساده و دوگانه آورده ایم. اما در اینترنت هم یک سایت وجود دارد که همه ی واکنش ها را به صورت گروهی نوشته است که با مطالعه آن در این زمینه حرفه ای می شوید.

سایت همه ی واکنش ها:

allll

برنامه ی اندرویدی شیمی معدنی:

inorganic

برنامه ی اندرویدی معادله واکنش بساز و موازنه کن:

com.example.kemeq23

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*