ویدیو های آموزش اسید، باز، نمک

ویدیو های آموزش اسید، باز، نمک

آموزش شیمی
ویدیو های آموزش اسید، باز، نمک

مشاهده در آپارات
بخش ۱
پیشگفتار و پیش نیازها:

لینک های پیش نیازها:
ویدیو های انواع واکنش های شیمیایی
اپلیکیشن تلفظ + دیکشنری انگلیسی
اپلیکیشن از اتم تا استوکیومتری

بخش ۲

داستان پیوند داتیو

داستان پیوند داتیو


بخش ۳

بیشتر بیاموزید:
لینک ها:
اکسیدهای اسیدی، بازی، آمفوتر و خنثی

اکسیدهای اسیدی، بازی، آمفوتر و خنثی

اپلیکیشن شیمی معدنی

شیمی معدنی

اپلیکیشن آموزش محلول ها

محلول ها در شیمی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*