محاسبه فشار /حجم / دمای گاز ایده آل

دی ۱۷, ۱۳۹۳

درباره محاسبه گر شیمی

چند سال پیش یکی از دوستانم زنگ زد و خواست محاسبه کنم برای آن که pH یک حمام رنگرزی ۴۰۰۰ لیتری را به ۵ برسانیم چه […]