نکات کنکوری شیمی (۴)

نکات کنکوری شیمی (۴)

گاهی در تست های نامگذاری شیمی آلی ساختار را به گونه ای رسم می کنند تا ما را در نامگذاری به اشتباه بیندازند نکته ای که می خواهم اینجا اشاره کنم این است که در آلکان ها اگر عامل اتیل C2H5 بر روی کربن شماره ی دو یا یکی به آخر مانده قرار بگیرد جزو شاخه ی اصلی می شود و شاخه ی فرعی نیست یعنی ما در آلکان ها ۲-اتیل نداریم.

به تست زیر توجه کنید:

نام ترکیب زیر به روش آیوپاک کدام است؟


CH3-CH(C2H5)-CH(C2H5)-CH2-CH3

۱) ۲و۳-دی اتیل پنتان
۲) ۳و۴-دی اتیل پنتان
۳) ۳-متیل -۴-اتیل هگزان
۴) ۳-اتیل-۴-متیل هگزان

اکنون اگر به شکل ظاهری که در تست نشان داده شده توجه کنید فکر می کنید گزینه ی اول (۲و۳- دی اتیل پنتان) گزینه ی درست است در صورتی که اگر شکل گسترده ی ترکیب بالا را بکشید:

می بینید گزینه ی چهارم (۳-اتیل،۴-متیل هگزان) درست است.

پس توجه داشته باشید در فقط آلکان ها( نه در آلکن ها و آلکین ها…) اگر عامل اتیل بر روی کربن شماره ی دو یا یکی به آخر مانده قرار بگیرد جزو شاخه ی اصلی می شود.

تصویر زیر را باز کنید و تست های مرتبط با همین درس را بزنید:

همچنین برای فراگیری کامل شیمی آلی از اپلیکیشن شیمی آلی استفاده کنید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*