رابطه لیتر اتمسفر و ژول

رابطه لیتر اتمسفر و ژول

لطفا به این سوال را با پاسخ حلی جواب دهید:
یک لیتر اتمسفر چند ژول است؟

لیتر اتمسفر یک واحد انرژی معادل کارانجام شده توسط یک پیستون برای رانش یک سیال در فشار یک اتمسفر استاندارد(۱۰۱۳۲۵ پاسکال) وقتی پیستون حجمی برابر یک لیتر را خارج می کند، که معادل ۱۰۱/۳۲۵ ژول است.

به عبارت دیگر:عدد ۱۰۱/۳۲۵ ضریب تبدیل کیلوپاسکال(KPa) به اتمسفر است.
واحدهای پاسکال و لیتر برای معادله ی کار لازم است تا نتیجه ی جواب به ژول به دست آید.به علاوهو برای این که نسبتی میان ژول و لیتر اتمسفر به دست آید:


تبدیل واحد آنلاین:

http://extraconversion.com/energy/liter-atmospheres/liter-atmospheres-to-joules.html

سر چشمه ها:
liter-atmosphere

https://lavelle.chem.ucla.edu/forum/viewtopic.php?f=128&t=1898

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*