تعادل های شیمیایی ۲

تعادل های شیمیایی ۲

خوب در بخش تعادل ها جنبه های کیفی، گفتیم با روش های مختلف باید تلاش کنیم یک واکنش تعادلی را به سمت محصول بیشتر پیش ببریم. که با توجه به اصل لوشاتولیه با تغییر غلظت، فشار و گرما می توانیم این کار را انجام دهیم. اما از کجا بفهمیم روشی که به کار گرفته ایم تا چه اندازه در جا به جا کردن تعادل موثر بوده است؟
برای این منظور از K ثابت تعادل استفاده می کنیم.

ثابت تعادل k برابر است با حاصلضرب غلظت فراورده ها(محصولات) به حاصلضرب غلظت واکنش دهنده ها (مواد اولیه)

نکته ۱: هرچه K ثابت تعادل بزرگتر باشد واکنش به سمت راست(محصول بیشتر) پیش می رود.
نکته ۲: غلظت در Kثابت تعادل مولار است پس اگر در داده های مسئله غلظت غیر از مولار بود اول باید به مولار تبدیل شود.
نکته ۳: اگر در واکنش مواد جامد و یا آب مایع(نه گاز) باشد در رابطه ی ثابت تعادل نوشته نمی شود زیرا غلظت مواد جامد و آب مایع ثابت است و در رابطه ثابت تعادل اثری ندارد.

برای فراگیری بهتر پیش نیازهای این بخش از شیمی عمومی اپلیکیشن از اتم تا استوکیومتری و محلول ها را مطالعه کنید


همچنین دیگر اپلیکیشن های شیمی مارکت کیان دروید را اینجا ببینید:


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*