مرداد ۱, ۱۳۹۹

ساخت سطح سنج

ساخت: آتنا دارابی نیا هنرستان نمونه دولتی خلیج فارس بندر عباس رشته صنایع شیمیایی پایه یازدهم مربوط به پودمان۵ کنترل فرایندهای شیمیایی (سطح سنج نقطه ای)
تیر ۱۹, ۱۳۹۹

انواع بمب ها و انرژی حاصل از انفجار بمب

۱-۱کیلوگرم تی ان تی ((TNT می تواند به راحتی یک ماشین را نابود کند .۱کیلو گرم تی ان تی ((TNT۴.۲میلیون ژول انرژی آزاد می کند . […]
تیر ۱۴, ۱۳۹۹

ویدیو آموزشی برج خنک کننده

ویدیو آموزشی برج خنک کننده ساخته شده توسط هنرجویان هنرستان نمونه خلیج فارس هنرجویان:نگین حسینی، مبینا هنگام پور و سارا امیری زاده . درس سرویس و […]