نتایج چهارمین سال برگزاری مسابقه روز مول ایرانی

دوستان برگزیده و قابل تقدیر مشخصات کامل و آدرس پستی خود را ایمیل کنند

[email protected]

 

افراد برگزیده:
المیرا خواجه منصوری(۱)
فاطمه اشتیاق(۲۷)
محمد روفیان(۷۳)
درسا جزینی و ثمین هادی (۸۹)
هستی احمدی (۳۰)

افراد قابل تقدیر:
پریا شیروانی
سمیه باقری
خدیجه خارستانی
پرناز عالی پور
زیبا عظیمی
سپیده گراوندی
زهرا روشنی
الهه شهلایی
لیلا و فاطمه و الهه حیدری
پریا شیروانی
پریا مولایی
هنرآموزان:
خانم عالیه  نجفی  و خانم سمبه نجفی از کرمانشاه
خانم زهره  باقری زمردی خراسان شمالی
خانم سمیه باقری چهارمحال بختیاری

خانم شبنم فخری هنر آموز هنرستان مهرورزان کرمانشاه