ویدیوهای آموزشی استاد امیراعظمی

ویدیوهای آموزشی استاد امیراعظمی

ویدیوهای آموزشی استاد ابولفضل امیراعظمی دبیر دبیرستان نمونه گرگان
اکسیر طلایی شیمی ۲
کانال تلگرام نخبگان شیمی:
chemnokhbe@

۱- شیمی یازدهم- فصل دوم
غذای سالم
بررسی عوامل موثر در چگونگی و زمان نگهداری مواد غذایی
صفحه ٧۵ و ٧۶ کتاب درسی
مدرس: امیراعظمی

۲- شیمی یازدهم- فصل دوم
بررسی عوامل موثر در سرعت واکنش
خودرابیازمایید صفحه ٧۶ کتاب درسی
مدرس: امیراعظمی

۳- شیمی یازدهم- فصل دوم
بررسی آهنگ واکنش
سرعت های گوناگون در واکنش های شیمیایی
صفحه ٧٧ تا ٨٠ کتاب درسی
مدرس: امیراعظمی

۴- شیمی یازدهم- فصل دوم
بررسی عوامل موثر در سرعت واکنش
خودرابیازمایید صفحه ٨٠ و ٨١ کتاب درسی
مدرس: امیراعظمی

۵- شیمی یازدهم- فصل دوم
پیوند با صنعت
ویژگی های بنزوئیک اسید
صفحه ٨٢ کتاب درسی
مدرس: امیراعظمی

۶- شیمی یازدهم- فصل دوم
اثر سطح روی واکنش
بررسی پیوند با ریاضی
صفحه ٨٢ کتاب درسی
مدرس: امیراعظمی

۷- شیمی یازدهم- فصل دوم
سینتیک شیمیایی
مفهوم سرعت متوسط تولید یا مصرف مواد شرکت کننده
صفحه ٨٣ کتاب درسی
مدرس: امیراعظمی

۸- شیمی یازدهم- فصل دوم
فرمول های سرعت متوسط
مدرس: امیراعظمی

۹- شیمی یازدهم- فصل دوم
بررسی یکاهای سرعت متوسط
تبدیل یکاهای سرعت
مدرس: امیراعظمی

۱۰- شیمی یازدهم- فصل دوم
آهنگ مصرف رنگ غذا
بررسی خودرابیازمایید
صفحه ٨٣ و ٨۴ کتاب درسی
مدرس: امیراعظمی

۱۱- شیمی یازدهم- فصل دوم
بررسی رابطه ضریب با سرعت متوسط
بررسی سرعت متوسط واکنش
مدرس: امیراعظمی

۱۲-

۱۳- نمودار مول زمان

۱۴- برسی خود را بیازمایید
مدرس: امیر اعظمی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*