تفاوت ثابت گاز ایده آل و ثابت ویژه گازها

تفاوت ثابت گاز ایده آل و ثابت ویژه گازها

تفاوت ثابت گاز ایده آل(ثابت جهانی گازها) و ثابت ویژه گاز
(مطابق با گاز ایده آل صفحه ۹۱ کتاب کنترل فرایند.)

فاز گازی یکی از سه فازی است که یک ماده می تواند داشته باشد. فاز گازی قابلیت فشرده شدن بیشتری نسبت به فازهای دیگر دارد. فقط یازده عنصر جدول تناوبی در حالت عادی به صورت گاز می باشند. به هر حال “قانون گاز ایده آل” معادله ای به ما می دهد که می تواند برای توضیح رفتار گازهای نرمال به کار برود. این یک تناسب ثابت است که ثابت گاز ایده آل نامیده می شود و وقتی برای گازهای واقعی به کار می رود این ثابت باید اندکی اصلاح شود و در این صورت ثابت ویژه ی گاز نامیده می شود. کلید تفاوت بین ثابت جهانی گاز(گاز ایده آل) و ثابت ویژه ی گاز این است که ثابت جهانی گاز فقط برای گازهای ایده آل به کار می رود در حالی که ثابت ویژه ی گاز برای گازهای واقعی به کار می رود.

ثابت جهانی گاز چیست؟
برای مطالعه ی ادامه ی مطلب در وبسایت دبیرخانه راهبری صنایع شیمیایی بر روی همین متن کلیک کنید.جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*