تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه

تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه

تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه کاملآ گیج کننده است. هر دو واژه به جای هم به کار می روند و بسیاری واژه ی عناصر واسطه را به جای عناصر بلوک d استفاده می کنند. تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه این است که همه ی عناصر واسطه در بلوک d هستند ولی همه ی عناصر بلوک d ، عنصر واسطه نیستند. آشکار است که اربیتال d عناصر بلوک d در حال پر شدن است. عناصر واسطه، عناصری هستند که شکل یون های پایدار آنها اربیتال d پرشده ی کاملی ندارند. برای نمونه روی و اسکاندیوم از عناصر بلوک d هستند اما عنصر واسطه نیستند.

عناصر بلوک d کدامند؟

عناصر بلوک d به راحتی از طریق آرایش الکترونی شناسایی می شوند. عناصر بلوک d حداقل یک الکترون در لایه ی درونی d دارند. نکته ی عجیب آن است که بر اساس اصول آفبا Aufbau الکترون های ۴s ابتدا پر می شوند و سپس اربیتال ۳d پر می شود که به معنی این است که الکترون های ۳d انرژی بالاتری نسبت به ۴s دارند. اما وقتی الکترون برداشته می شود تا یون تشکیل شود الکترون های ۴s ابتدا از اتم برداشته می شود.

عناصر واسطه کدامند؟
عناصر واسطه عناصری هستند که اربیتال d یون پایدار آنها کاملآ پر نشده است. در عناصر بلوک d وقتی یون ها تشکیل می شوند، الکترون ها ابتدا از لایه ی s و سپس از لایه d برداشته می شوند. روی و اسکاندیوم دو عنصر بخصوص در بلوک d هستند که اربیتال d آنها در شکل یون نیمه پر نیستند به همین دلیل به عنوان عنصر واسطه شناخته نمی شوند.یون های پایدار همه ی عناصر دیگر در بلوک d الکترون های d نیمه پر دارند.

محلول فلزات واسطه

پس:

عناصر بلوک d: عناصری هستند که اربیتال d آنها در حال پر شدن است.

عناصر واسطه: عناصری از بلوک d که می توانند یون پایدار تشکیل دهند در حالی که اربیتال d آنها نیمه پر است.

نکته:
عناصر Zn و Sc واسطه نیستند چون یون های روی و اسکاندیم اربیتال d نیمه پر ندارند.

Zn2+ =1s22s22p63s23p63d10

Sc3+=1s22s22p63s23p63d10


یون های زیر شامل اربیتال های d نیمه پر هستند و به عنوان عنصر واسطه شناخته می شوند:

Cu2+ = 1s22s22p63s23p63d9

Ni4+= 1s22s22p63s23p63d6

Mn2+= 1s22s22p63s23p63d5

Fe2+= 1s22s22p63s23p63d6


حالت اکسایش:
برخی عناصر واسطه چندین حالت اکسایش دارند و کمی از آنها فقط یک حالت اکسایش دارند.

نمونه:

روی فقط حالت اکسایش ۲+ و اسکاندیم فقط ۳+ دارد. بقیه ی عناصر بلوک d چندین حالت اکسایش دارند.

عناصر واسطه چندین حالت اکسایش دارند که حداقل یکی از آنها شامل اربیتال پر نشده هستند.

نمونه:

تیتانیم ۲+, ۴+

وانادیم ۲+, ۳+, ۴+, ۵+

کروم ۲+, ۳+, ۶+

منگنز ۲+, ۳+, ۴+, ۶+, ۷+

آهن ۲+, ۳+

کبالت ۲+, ۳+

نیکل ۲+, ۴+

مس ۱+, ۲+

 

سرچشمه:

Difference Between D Block Elements and Transition Elements

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*