رنگ های یون های فلزات  واسطه (پوستر)

رنگ های یون های فلزات واسطه (پوستر)

فلزات واسطه ترکیبات و کمپلکس های رنگی تشکیل می دهند. این رنگ ها می توانند بسته به بار یون فلزی و تعداد و نوع گروه اتمهایی (لیگاند) که به یون فلز متصل می شوند، متفاوت باشند. در محلول های آبی، یون ها، کمپلکس هایی با رنگ هایی که در سمت چپ نشان داده شده تشکیل می دهند.

الکترون ها در اطراف هسته ی اتم فلز در مدارهایی در حال گردشند. فلرات واسطه، بر خلاف دیگر فلرات، اوربیتال های d شان در حال پر شدن است، که می تواند ۱۰ الکترون داشته باشند. در حضور لیگاند ها، برخی اربیتال های d دارای انرژی بیشتری نسبت به بقیه می شوند وبرخی از آنها دارای انرژی کمتر می شوند. الکترون ها با جدب یک فوتون از نور می توانند در میان این اربیتال های پایین تر و بالاتر حرکت می کنند. این جذب نور باعث رنگی شدن ترکیب یا کمپلکس می شود. طول موج نوری که جذب می شود بستگی به مقدار انرژی میان اربیتال های d دارد که متاثر از نوع لیگاند و بار یون فلزی است.

لینک دانلود پوستر

smalldi

لینک سرچشمه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*