گروه شیمیدان های ایرانی در تلگرام

گروه شیمیدان های ایرانی در تلگرام

لینک گروه های ۱۹ گانه شیمیدانان ايراني (تاریخ اصلاح: ۱۱ دی ماه ۹۵)

۱٫ Analytical Chemistry and chemometrics
https://telegram.me/joinchat/AmGFBjvk4f2qL2RgxBy9Sw

۲٫ Nano Chemistry
https://telegram.me/joinchat/AY1fwTwBbtCjpM8lFp6z_Q

۳٫ Advanced Inorganic Chemistry
https://telegram.me/joinchat/BbnJFDucFwCr4ErD4xMgxg

۴٫ Basic Inorganic Chemistry
https://telegram.me/joinchat/BeyxSTvD8CdwYX8JaWYsYA

۵٫ Advanced Organic Chemistry
https://telegram.me/joinchat/BkL3Ojvnxo0nO5MtbUXIoQ

۶- Basic Organic Chemistry
https://telegram.me/joinchat/Cg-RBjwBqiFTr3sjd6JaOQ

۷-Surface Chemistry
https://telegram.me/joinchat/BlFiWTvEe9WrdmyGrUdVlg

۸-Phytochemistry
https://telegram.me/joinchat/BlFiWTvhxBYjdw_92eO65g

۹٫ Polymer
https://telegram.me/joinchat/BHVhxzvmzExldjrtWlcmTg

۱۰٫Basic Physical Chemistry
https://telegram.me/joinchat/BHVhxzwD9kNUiy_a03ngZw

۱۱٫Advanced Physical Chemistry
https://telegram.me/joinchat/ApomF0AVtpQ7619ufVFyiQ

۱۲٫ Electro Chemistry
https://telegram.me/joinchat/CCfPuT__CLTfe3Y_QDxTCA

۱۳٫ Computational Chemistry
https://telegram.me/joinchat/BZfXAzwq8L4PjWCYSe3hxQ

۱۴٫ General (Iranian Chemist Group)
https://telegram.me/joinchat/BHVhxzvFhoXNFO1oRVH-bw

۱۵٫ Library:
https://telegram.me/chemical_ebooks

۱۶٫ Industrial Field
https://telegram.me/joinchat/BHVhxzvD6N_Jst6P67Ll3Q

۱۷٫ Gaussian (Group)
https://telegram.me/joinchat/ApomFz7P3NIfinYYGDn5UA

۱۸- Gaussian (Channel)
https://telegram.me/joinchat/ApomFz9ujINgweCdYaRxeA

۱۹- Biophysical Chemistry
https://telegram.me/joinchat/Clm4DT_k2BtqbkUuw69BaQ

2 نظر

  1. سلام…گدوه پلیمر رو وارد میکنم میگه چنین گروهی با این اسم وجود…لطفا راهنمایی کنید..ممنون