گروه شیمیدان های ایرانی در تلگرام

آذر ۲۶, ۱۳۹۴

گروه شیمیدان های ایرانی در تلگرام

 احتراما جهت عضویت دوستان شیمیدان جدید خود با مدیر محترم هر گروه هماهنگ بفرمایید. مسیر ارتباطی با مدیران محترم گروهها به شرح ذیل می باشد: گروه […]