فروردین ۵, ۱۴۰۰

هیدروژل – Hydrogel

هیدروژل – Hydrogel هیدروژل­ ها شبکه­ های پلیمری سه بعدی با اتصالات عرضی فیزیکی و شیمیایی هستند که به علت حضور گروه­ های هیدروفیلی (آبدوست) در […]