هیدروفلئوریک اسید

شهریور ۴, ۱۳۹۶
فلئورید هیدروژن

اثر هیدروفلئوریک اسید بر بدن

هیدروفلئوریک اسید یک مایع خورنده و به شدت از نظر تماس با پوست سمی است.زیرا این اسیدقادر است در بافت بدن نفوذ کند. این اسید چه […]