معادله واکنش بساز و موازنه کن به روز شد

بهمن ۷, ۱۳۹۳

معادله واکنش بساز و موازنه کن به روز شد

این برنامه با هدف آموزش و تمرین انواع واکنش های تجزیه، ترکیب، جانشینی ساده و دوگانه تهیه شده است. در این نرم افزار علاوه بر آموزش […]