دی ۱۷, ۱۳۹۹

اولین سالگرد روز مول ایرانی

در این پست آثار ارسال شده به دبیرخانه صنایع شیمیایی در رابطه با روز مول ایرانی منتشر می شود. شما می توانید در بخش دیدگاهتان را […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۴

گروه شیمیدان های ایرانی در تلگرام

 احتراما جهت عضویت دوستان شیمیدان جدید خود با مدیر محترم هر گروه هماهنگ بفرمایید. مسیر ارتباطی با مدیران محترم گروهها به شرح ذیل می باشد: گروه […]