دو آلکیل وآریل سولفونیک اسید

شهریور ۱۷, ۱۳۹۹

سولفونیک اسید Sulfonic Acid(sulphonic acid)

سولفونیک اسید Sulfonic acid(sulphonic acid) سولفونیک اسیدها دسته ­ای از مواد آلی ­گوگرددار هستند با فرمول مولکولیR-S(=O2)-OH که گروه R یک آلکیل یا آریل می ­باشد […]