دما و یکا های اندازه گیری آن

اسفند ۱, ۱۳۹۵

دما و یکا های اندازه گیری آن

دما یکی از ویژگی ‌های ماده است که میزان گرمی و سردی آن را نشان می ‌دهد و جهت جریان گرما را مشخص می کند. اگر […]