خواص شیمیایی گوگرد تری اکسید

خواص شیمیایی گوگرد تری اکسید

چون درجه اکسایش گوگرد درگوگرد تری اکسید ۶+ می باشد و گوگرد در این ترکیب به بالاترین درجه ی اکسایش خود رسیده است، یکی از اکسید کننده های قوی به حساب می آید. گوگرد تری اکسید در حرارت ۴۰۰ درجه سانتی گراد شروع به تجزیه شدن به SO2 و اکسیژن می نماید، البته وجود پلاتین یا قطعاتی از چینی بعنوان کاتالیزور برای تجزیۀ آن لازم است، چونکه در صورت عدم کاتالیزور تا ۸۰۰ درجه سانتی گراد هم عمل تجزیۀ SO3 چندان قابل ملاحظه نیست.
در ۱۰۰۰ درجه تقریباً ۹۹ درصد SO3 طبق فرمول زیر تجزیه می شود:


۲SO3 → ۲SO2 + O2 – 46KCal

بعضی خواص شیمیائی گوگرد تری اکسید بقرار زیر است:
الف – خاصیت اکسیدکنندگی گوگرد تری اکسید: همانطوریکه گفته شد گوگرد تری اکسید یکی از اکسیدکننده های قوی می باشد ولی با وجود این خاصیت از گوگرد تری اکسید عملاً بعنوان یک اکسیدکننده استفاده نمی کنند. گوگرد تری اکسید با هالوژنورهای قلیائی و پنتاکلرید فسفر بترتیب طبق فرمول های زیر ترکیب می شود:


۲NaCl + 2SO3 → Na2SO4 + SO2 + 2Cl2
PCl5 + SO3 → POCl3 + SO2 + Cl2

همانطوریکه فرمول های بالا نشان می دهد از اثر گوگرد تری اکسید بر کلرید سدیم و پنتا کلرید فسفر بترتیب سولفات سدیم و اکسی کلرور فسفر ( علاوه بر گاز کلر و گاز دی اکسیدگوگرد که در هر دو واکنش بوجود می آید) تولید می شود.
هرگاه گوگرد تری اکسید بصورت دیمر برپنتا کلرید فسفر اثر نماید گاز کلر و گاز SO2 متصاعد نمی شود و واکنش بصورت زیر خواهد بود:


PCl5 + S2O6 → POCl3 + ClO2S-O-SO2Cl

گوگرد تری اکسید می تواند اسید برمیدریک و یدیدریک را اکسید کرده و بترتیب Br2 و I2 آزاد نماید و همچنین PCl3 را اکسید کرده و به POCl3 تبدیل نماید. فسفر در گوگرد تری اکسید به تندی آتش میگردد یعنی به سختی اکسید می شود.
ب – واکنشهای افزایشی گوگرد تری اکسید:گوگرد تری اکسید با بفضی از مواد و ترکیبات فعل و انفعالات افزایشی از خود نشان میدهد، مثلاً با اکسید های فلزی ترکیب شده و سولفات مربوطه را بوجود می آورد مانند واکنش اضافی آن با اکسید باریم که سولفات باریم بوجد می آید طبق فرمول زیر:


BaO + SO3 → BaSO4

گوگرد تری اکسید با آمونیاک می تواند ترکیب های مختلفی بوجود آورد که هر کدام از آنها به حالت فیزیکی آمونیاک و گوگرد تری اکسید بستگی دارد بطوریکه اگر هر دو تای آنها در حالت گازی باشند و نسبت مولکولهای آنها(۱:۱) باشد بمقدار کم اسید سولفامیک و سولفامات آمونیوم طبق فرمول های زیر حاصل می شود:

همانطوریکه میدانید یکی دیگر از واکنشهای افزایشی تری اکید گوگرد، ترکیب با آب می باشد که طبق فرمول زیر H2SO4 تولید می نماید:


H2 + SO3 → H2SO4

نوشته: علی نیکخو
ویرایش: کیان کیانی

دریگر مطالب مرتبط با گوگرد
برای سهولت در بازبینی وب سایت شیمی کیمیکال و ده ها وب سایت شیمی ایرانی و خارجی دیگر و شبکه های اجتماعی مرتبط و همچنین سهولت در به اشتراک گذاری مطالب آن ها اپلیکیشن رایگان کیمیکال پلاس را نصب کنید.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*