تهیه ی محلول شوایتزر

تهیه ی محلول شوایتزر

اثر محلول امونیاک بر محلول سولفات مس(تهیه ی محلول شوایتزر):

[Cu(NH3)4(H2O)2](OH)2

در یک بشر ۵۰ سی سی مقدار ۱۰ سی سی محلول سولفات مس ۱ نرمال ریخته و به روی آن قطره قطره از محلول امونیاک ۲ نرمال اضافه کنید(حداکثر ۲/۵ سی سی محلول آمونیاک ۲ نرمال )تا آبتدا رسوب آبی کمرنگ حاصل شود و سپس افزایش محلول آمونیاک را ادامه دهید (مقدار امونیاک ۲ نرمال مصرف شده در مرحله ی دوم از حداقل مقدار لازم یعنی از ۷/۵ سی سی نبایدکمتر باشد)تا تمام رسوب حاصل شده در مرحله ی اول حل شده و محلول کاملا آبی رنگی به دست آیدو حال به درون محصول حاصل مقدار یک گرم پنبه را ذره ذره انداخته و بهم زده و مشاهدات خودتان را یادداشت نمایید و سپس قطره قطره از اسید کلریدریک ۲ نرمانی که در اختیار دارید(حداکثر۷/۵ سی سی )به محیط اضافه کرده و مشاهدات خودتان را باز یادداشت و به سوالات زیر جواب دهید :
الف-فرمول واکنش انجام گرفته در این آزمایش وقتی که رسوب آبی کمرنگی حاصل شد چگونه است ؟آن را بنویسید.
ب- فرمول واکنش انجام گرفته در این از مایش وقتی که رسوب کاملا حل شده و محلول کاملا آبی رنگ بدست امده چگونه است.
ج- وقتی که پنبه رآبدون محلول بشر انداختید چه شد ؟ آیا پنبه کاملاناپدید شده یا نه؟
د- وقتی که پنبه در محلول شوایتزر کاملا ناپدید می شود به چه وسیله ی می توان پنبه را ظاهر ساخت؟
جواب= وقتی که پنبه در محلول شوا یتزر کاملا ناپدید می شود می توات با افزایش اسید کلریدریک مقداری از امونیاک محیط خنثی کرد ومحیط را اماده ظاهر شده پنبه نمود.

نویسنده علی نیک خو
عکس: ویکی پدیا
تایپ سجاد سوبرانی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*