گول این دستگاه تست آب را نخورید

گول این دستگاه تست آب را نخورید

با این دستگاه تست آب گول نخورید.
یک دستگاه تست آب برای تعیین آلودگی های آب به تازه گی در اینترنت و شبکه های اجتماعی معرفی شده است که از چهار الکترود تشکیل شده که در دو لیوان آب قرار داده می شوند تا نشان دهد چقدر آب نوشیدنی که مصرف می کنید آلوده است فرقی نمی کند آب شیر باشد یا آب معدنی.

با قرار دادن این الکترود ها در آب مشاهده می شود که رسوب هایی لجن مانند در اطراف الکترود ها تشکیل می شود. و شرکت سازنده می گوید علت بیماری ها و نا خوشی های شما همین آبی است که می نوشید و پیشنهاد می کند دستگاه تصفیه آب این شرکت را بخرید.

اگر در اینترنت چرخی بزنید مشاهده می کنید که هر نوع آبی که با این دستگاه تست شده رسوب و لجن می دهد به جز آب مقطر…

دلیل علمی:
این دستگاه فقط یک دستگاه الکترولیز است که جریان متناوب شهر را به جریان مستقیم تبدیل می کند. از این رو این دستگاه چون ولتاژ ۲۲۰ ولت شهر را وارد آب می کند به خودی خود دستگاهی خطرناک و کشنده است که این موضوع در راهنمای آن نیز اشاره شده است.

وقتی این دستگاه درون آب قرار می گیرد آب را به اکسیژن و هیدروژن تجزیه می کند. از آنجایی که یکی از الکترود ها از آهن ساخته شده(الکترود مثبت) و الکترود دیگر از آلومینیم(الکترود منفی) و آهن یک فلز فعال است در اثر الکترولیز اکسید می شوند و به فریک اکسید نامحلول به صورت لجن تیره تبدیل می شود. یعنی رسوبات از الکترود ها جدا می شوند. همچنین مواد معدنی موجود در آب هم باعث تشکیل این رسوبات می شود. اما مواد معدنی ایمنی مثل کلسیم، منیزیم، سدیم و … که برای سلامتی مفید هستند هم در آب وجود دارند و آب را رسانا می کنند.
از طرف دیگر فقط مواد معدنی با جریان برق واکنش می دهند نه باکتری ها، ویروس ها و… که در راهنمای این دستگاه اشاره شده.
آبی که به وسیله ی این شرکت تست می شود رسوبی نمی دهد زیرا آب مقطر یا آبی که نمک های آن به شدت جذب شده باشد استفاده می شود. وقتی آبی مواد معدنی نداشته باشد جریان برق را عبور نمی دهد و عمل الکترولیز انجام نمی شود و در حقیقت واکنشی که منجر به تشکیل رسوب شود انجام نمی شود.
شما هم اگر این دستگاه را تست کنید(یا یک دستگاه مشابه بسازید) خواهید دید هر آبی را که با این دستگاه الکترولیز می کنید رسوبات لجنی می دهد، آب شیر باشد یا انواع آب معدنی یا آب رودخانه، به جز آب مقطر که به دلیل نداشتن نمک و رسانا نبودن الکترولیز نمی شود.
کشور های توسعه یافته این ابزار را که برای فریب مصرف کنندگان ارائه شده رد کرده اند.

ویدیو زیر اجرای این دستگاه را نشان می دهد:

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*