محاسبات پی پی ام(ppm)

محاسبات پی پی ام(ppm)

مفاهیم کلیدی:
*پی پی ام(ppm) یعنی قسمت در میلیون که سنجشی برای اندازه گیری غلظت محلول ها است.
*برای محلول های بسیار رقیق غلظت های وزنی/وزنی و وزنی/حجمی گاهی در قسمت در میلیون استفاده می شود.
* ۱ پی پی ام یک قسمت وزنی یا حجمی ماده ی حل شونده در یک میلیون قسمت وزنی یا حجمی محلول می باشد.
*در حالت وزنی حجمی(w/v):

۱ ppm = 1g m-3 = 1 mg L-1 = 1 μg mL-1

*در حالت وزنی وزنی(w/w):

۱ppm = 1mg kg-1 = 1 µg g-1

تبدیل وزنی حجمی(w/v) به پی پی ام (ppm)

ppm = 1 g m-3 = 1 mg L-1 = 1 μg mL-1

۱- محلولی با غلظت ۱/۲۵ گرم بر لیتر چند ppm است؟

۲-غلظت محلولی برابر ۰/۵ میلی گرم بر میلی لیتر می باشد. غلظت ppm را پیدا کنید؟

تبدیل وزنی حجمی(w/w) به پی پی ام (ppm)

۱ppm = 1 mg kg-1 = 1 μg g-1

۳- محلولی به غلظت ۰/۰۳۳ میلی گرم بر کیلوگرم چند ppm است؟

۴- محلولی با غلظت ۲۲۵۰ میکروگرم بر کیلوگرم برابر چند ppm است؟

۵- در ۱۵۰ میلی لیتر محلول سدیم کلرید ۰/۰۰۴۵ گرم از این ماده حل شده است. غلظت ppm را پیدا کنید؟

۶- چند میلی گرم پتاسیم نیترات در ۰/۲۵ کیلوگرم از محلول ۵۰۰ ppm این محلول وجود دارد؟

مطالب مرتبط با این پست:

محاسبات مولاریته
محاسبات نرمالیته
تفاوت مولاریته و مولالیته
نکات کنکوری شیمی
اپلیکیشن های مرتبط با این درس:
اپلیکیشن محلول هاسرچشمه:
http://www.ausetute.com.au/partspm.html

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*