نکاتی در مورد تعیین عدد اکسایش

نکاتی در مورد تعیین عدد اکسایش

جمع بندی شیمی ۲      ویژه کنکور
مدرس : امیراعظمی        دبیر دبیرستان نمونه گرگان        کانال نخبگان
۱- عدد اکسایش عناصر در حالت آزاد صفر است. مانند S8 – P4 – N2 – Na – Al و ……
۲- عدد اکسایش یون­های تک اتمی برابر بار یون است. در N3- برابر ۳-، در Al3+ برابر ۳ و در O2- برابر ۲- است.
۳- عدد اکسایش عناصر گروه اول (IA) و گروم دوم (IIA) در ترکیبات برابر الکترونهای لایه ظرفیت است.
مثال: عدد اکسایش منیزیم در MgSO2 برابر ۲ و پتاسیم در KMnO4 برابر ۱ است.
۴- عدد اکسایش فلزها در ترکیب­ها همیشه مثبت است. برای مثال عدد اکسایش مس در CuCl2 برابر ۲ است.
۵- در ۲۱Sc ، ۳۹Y و ۱۳Al در ترکیبات فقط دارای عدد اکسایش ۳ هستند.
۶-در ۳۰Zn و ۴۸Cd در ترکیبات فقط دارای اکسایش ۲ هستند.
۷- عناصر پایین گروه ۱۴ یعنی قلع و سرب دارای اعداد اکسایش ۲ و ۴ هستند.
۸- چون فلوئور قوی­ترین الکترونگاتیو است عدد اکسایش آن با سایر عناصر همیشه ۱- است مانند HF.
۹- عدد اکسایش هیدروژن در ترکیب­ها ۱ است بجز هیدریدهای فلزی (ترکیب هیدروژن با فلزها) که ۱- است مانند NaH یا SrH2.
۱۰- عدد اکسایش اکسیژن در اغلب ترکیب­ها ۲- است مانند Na2O یا H2O.
۱۱- در پراکسیدها مانند H2O2 عدد اکسایش اکسیژن برابر ۱- ، در سوپراکسیدها مانند KO2 برابر ۱/۲ -، در HOF برابر صفر و در OF2 برابر ۲ و در O2F2 برابر ۱ است.
۱۲- عدد اکسایش هالوژن در ترکیب با عناصر دارای الکترونگاتیوی کمتر از خود، برابر ۱- است. برای مثال عدد اکسایش برم در CaBr2 برابر ۱- است.
۱۳- مجموع عدد اکسایش اتم­های یک مولکول برابر صفر و در یک یون چند اتمی برابر با بار یون است.
۱۴- بالاترین عدد اکسایش هر عنصر هنگام ترکیب با فلوئور یا اکسیژن برابر الکترونهای ظرفیت است.
۱۵-کوچکترین عدد اکسایش عناصرگروه های چهارده (IVA) ، پانزده (VA) ، شانزده (VIA) و هفده (VIIA) از رابطه زیر به دست می­ آید.
(تعداد الکترونهای ظرفیت – ۸) – = کوچکترین عدد اکسایش
مثال : عنصر ۱۷Cl که در گروه ۱۷ قراردارد :
۱- = (۷ – ۸) – = کوچکترین عدد اکسایش
۷= بزرگترین عدد اکسایش

نوشته: ابوالفضل امیراعظمی
کارشناس ارشد شیمی فیزیک


رزومه پارسی

دیگر نکات کنکوری


یک نظر

  1. سلام استاد من دانش اموز شما در اموزشگاه سنجش هستم مقطع دهم و یازدهم ممنون از زحمات شما

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*