نکات کنکوری شیمی (۸) تعادل ها

نکات کنکوری شیمی (۸) تعادل ها

نکات مربوط به مسائل تعادل ها

مسائل مربوط به تعادل ها دو نوع هستند.
در یک نوع اعدادی که به عنوان داده ی مسئله می دهند پس از برقراری تعادل است در این حالت کافی است رابطه ی ثابت تعادل را برای آن واکنش بنویسید و اعداد را در آن قرار دهید و معادله را حل کنید.

-با توجه به داده ها و مقدار ثابت تعادل گازی واکنش زیر کدام است؟

۱) ۰/۰۱
۲) ۰/۰۲
۳) ۵۰
۴) ۱۰۰

گزینه ۲

در نوع دوم داده های مسئله پیش از برقراری تعادل است در این حالت باید ابتدا غلظت های پس از برقراری تعادل را حساب کنید سپس در رابطه ی ثابت تعادل قرار دهید.

-اگر ۲/۴ مول HI را در ظرف سر بسته ی یک لیتری گرما دهیم و پس از تجزیه ی ۰/۴ مول از آن، تعادل گازی زیر برقرار شود، ثابت تعادل در شرایط آزمایش کدام است؟

۱) ۰/۰۱
۲) ۰/۰۲
۳) ۰/۰۳
۴) ۰/۰۴

ادامه دارد…

برای فراگیری غلظت ها که پیش نیاز تعادل ها است از اپلیکیشن محلول ها استفاده کنید

همچنین دیگر اپلیکیشن های شیمی مارکت کیان دروید را اینجا ببینید:


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*