نکات کنکوری شیمی (۶)

نکات کنکوری شیمی (۶)

تعریف انرژی یونش: حداقل انرژی لازم برای کندن سست ترین الکترون از اتم در حالت گازی

انرژی یونش در جدول تناوبی در یک گروه از بالا به پایین کاهش می یابد زیرا با افزایش شعاع اتمی تسلط هسته بر آخرین لایه کاهش یافته و اتم راحت تر الکترون از دست می دهد.

همچنین در یک دوره ی جدول تناوبی از چپ به راست با کاهش شعاع اتمی انرژی یونش افزایش می یابد. اما در این مورد دو استثناء وجود دارد یکی عبور از عناصر گروه دوم به سوم اصلی (سیزدهم) و دیگری عبور از عناصر پنجم اصلی(پانزدهم) به ششم اصلی(شانزدهم) که به جای این که انرژی یونش افزایش بیابد کاهش می یابد.

به تصویر زیر نگاه کنید:

همچنین به روند افزایش انرژی یونش در جدول تناوبی زیر دقت کنید:

اکنون تست را حل کنید:

نخستین انرژی یونش کدام بیشتر است؟

با توجه به توضیحات بالا گزینه ی ۴ درست است..

برای فراگیری بهتر این بخش از شیمی عمومی و آشنایی با تست های بیشتر اپلیکیشن از اتم تا استوکیومتری را مطالعه کنید و تست های آن را بزنید

سرچشمه ها:
https://ysjournal.com/archive/ysj-issue-2/the-breakdown-of-the-bohr-atomic-model/

https://usflearn.instructure.com/courses/986898/files/31116906

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*