نکات کنکوری شیمی (۳)

نکات کنکوری شیمی (۳)

نکته۱: بالاترین عدد اکسایش برای یک عنصر برابر شماره ی گروه آن می باشد.
نکته۲: رابطه ظرفیت با گروه های اصلی جدول تناوبی به شکل زیر است.

نکته۳: از گزوه چهارم اصلی(چهاردهم) به بعد نا فلزات قرار دارند.

اکنون به تست زیر توجه کنید:
نافلز X با هیدروژن، ترکیبی به فرمول XH3 می دهد بالاترین عدد اکسایش این عنصر در اکسیدهای آن کدام است؟ (آزاد پزشکی ۷۶)

۱) ۴
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۷

از آنجایی که ظرفیت XH3 برابر ۳ است و همچنین نافلز است پس در گروه پنجم اصلی(پانزدهم) یعنی گروه نیتروژن قرار دارد و بالاترین درجه ی اکسایش آن پنج است بنابر این گزینه ی ۲ درست است.

برای فراگیری بهتر این بخش اپلیکیشن های از اتم تا استوکیومتری و اکسایش کاهش را به ترتیب مطالعه کنید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*