نکات کنکوری شیمی ۲۰ ( شیمی آلی، آروماتیک)

نکات کنکوری شیمی ۲۰ ( شیمی آلی، آروماتیک)

در واکنش نیترودار شدن ارتو نیترو تولوئن عامل NO2 به طور عمده بر روی کدام کربن یا کربن ها می نشیند؟ (با توجه به شکل)
۱) ۴ یا ۶
۲) ۳ یا ۶
۳) ۳
۴) ۵

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا موقعیت های ارتو، متا و پارا(که در شکل نشان داده شده) و سپس هدایت کننده های ارتو و پارا و هدایت کننده های متا را بشناسیم که در اپلیکیشن شیمی آلی به طور کامل درس داده شده است.
با توجه به این نکته عامل متیل ( به طور کلی آلکیل ها) فعال کننده حلقه بنزن و هدایت کننده ارتو و پارا می باشند. و همچنین عامل نیترو فعالیت زده و هدایت کننده ی متا است پس عامل متیل گروه بعدی را به کربن های ۴ و ۶ هدایت(نسبت به عامل متیل ارتو و پارا) می کند از طرف دیگر عامل نیترو که هدایت کننده ی متا است و باز کربن های ۴ و ۶ نسبت به عامل نیترو در موقعیت متا قرار دارند بنا بر این هر دو عامل متیل و نیترو گروه بعدی را به موقعیت های ۴ و ۶ هدایت می کنند و گزینه ی ۱ درست است.

برای دانلود و نصب اپلیکیشن شیمی آلی از مارکت کیان دروید یا بازار بر روی تصویر زیر کلیک کنید.جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*