نکات کنکوری شیمی ۱۹ (واکنش ها)

نکات کنکوری شیمی ۱۹ (واکنش ها)

ماده ی حاصل از واکنش کلر با آهن را از واکنش هیدروکلریک اسید با کدام ماده ی زیر می توان به دست آورد؟

۱) Fe
۲) FeO
۳) Fe2O3
۴) FeCO3

از آنجایی که کلر یک اکسید کننده ی قوی است آهن را به بالاترین درجه اکسایش خود (۳+) می رساند پس واکنش کلر و آهن می شود:۲Fe + 3Cl2 → ۲FeCl3

اما واکنش هیدروکلریک اسید با آهن از آنجایی که در این واکنش یون هیدروژن اسید، اکسید کننده است و یون هیدروژن اکسید کننده ضعیفی می باشد پس نمی تواند آهن را به بالاترین درجه اکسایش خود برساند و آهن(II)کلرید حاصل می شود.Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
واکنش هیدروکلریک اسید با آهن(II) اکسید (FeO) یک وا کنش اسید و باز است (اکسایش کاهش نیست) و همچنان آهن(II)کلرید حاصل می شود.FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

وا کنش با آهن(II)کربنات هم واکنش اسید و نمک است باز آهن(II)کلرید حاصل می شود.FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2 + H2O
اما وا کنش هیدروکلریک اسید با آهن(III)اکسید که همانند واکنش با آهن(II) اکسید می باشد با این تفاوت که اینجا آهن سه ظرفیتی است و فراورده آهن(III)کلرید می شودFe2O3 + 6HCl → ۲FeCl3 + 3H2O
پس گزینه ی ۳ درست است.

برای فراگیری عمیق تر واکنش های شیمیایی از اپلیکیشن رایگان معادله واکنش بساز و موازنه کن استفاده کنید:


سرچشمه ی عکس:
https://www.tes.com/teaching-resource/halogens-gcse-includes-properties-forming-ions-astatine-predictions-electronegativity-11362641

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*