نکات کنکوری شیمی ۱۶ (غلظت ها)

نکات کنکوری شیمی ۱۶ (غلظت ها)

مقدار ۰/۰۲ مول سدیم را در آب مقطر وارد کرده، پس از انجام واکنش حجم محلول را به دو لیتر می رسانیم pH محلول حاصل کدام است؟

۱) ۱۳
۲) ۱۲
۳) ۱۱
۴) ۱۰

خوب برای حل این مسئله ابتدا باید معادله واکنش موازنه شده را بنویسیم:


Na + H2O → NaOH + ½ H2

همان طور که می بینید طبق معادله واکنش هر مول سدیم یک مول سدیم هیدرواکسید(سود سوز آور) تولید شده پس اگر ۰/۰۲ مول سدیم مصرف شده باشد تعداد مول سدیم هیدرواکسید(سود سوز آور) هم ۰/۰۲ مول است. و چون حجم محلول را به دو لیتر رسانده ایم غلظت مولار(مول بر لیتر) ۰/۰۱ مولار است.

چون سدیم هیدرواکسید باز بسیار قوی است پس به طور کامل تفکیل می شود و در نتیجه غلظت OH
هم ۰/۰۱ مولار است.

اکنون محاسبات زیر را ببینید:

در مورد این تست اگر بر نوشتن معادله واکنش های شیمیایی حرفه ای شده باشید می دانید در واکنش فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با آب برای هر مول فلز یک مول هیدرواکسید حاصل می شود و دیگر برای نوشتن معادله واکنش وقت صرف نمی کنید.

برای آن که در نوشتن معادله واکنش حرفه ای شوید از اپلیکیشن اندرویدی رایگان “معادله واکنش بساز و موازنه کن” استفاده کنید:
همچنین برای فراگیری بخش غلظت ها از اپلیکیشن اندرویدی “آموزش محلول ها” استفاده کنید:


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*