نکات کنکوری شیمی ۱۲ (استوکیومتری)

نکات کنکوری شیمی ۱۲ (استوکیومتری)

تذکر: ما در کنکور مسائل استوکیومتری را به روش تناسب حل می کنیم چون بسیار ساده تر و سریع تر است.

در واکنش نیتروژن با ۰/۱۵ اتم گرم منیزیم چند گرم منیزیم نیترید تشکیل می شود؟
Mg=24
N=14

۱) ۳
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۹
خوب در گذشته گفتیم اگر در مسئله ای داده را بر اساس یک ماده و جواب را بر اساس ماده ی دیگر بخواهد باید معادله واکنش موازنه شده را بنویسیم.
در این تست هم داده را بر اساس اتم گرم(مول) منیزیم داده و جواب را بر اساس منیزیم نیترید خواسته پس باید معادله واکنش را بنویسیم.


۳Mg + N2 → Mg3N2

خوب اکنون بر اساس معادله واکنش با یک تناسب ساده محاسبه می کنیم.
چون مقدار منیزیم را بر اساس مول داده و جواب را بر حسب گرم منیزیم نیترید خواسته ما هم در تناست منیزیم را بر اساس تعداد مول و منیزم نیترید را بر اساس تعداد گرم می نویسیم.
هر مول منیزیم نیترید ۱۰۰ گرم است، پس:

گزینه ۲

تست دیگر

از تاثیر سوفوریک اسید رقیق بر ۲۰ گرم روی اکسید ۸۱٪ ، چند مول ماده ی جامد حاصل می شود؟
Zn=65
O=16

۱) ۰/۰۲
۲) ۰/۲
۳) ۰/۲۵
۳) ۰/۴

دوباره چون مقدار گرم روی اکسید را داده و مول فراورده را خواسته پس اولآ باید معادله واکنش موازنه شده را بنویسیم و دوم این که باید در تناسبی که می نویسیم مقدار روی اکسید را بر حسب گرم و فراورده (روی سولفات) را بر حسب مول بنویسیم،
اما پیش از آن باید مقدار روی اکسید خالص را به دست آوریم سپس از آن در تناسب استفاده کنیم

پس:

گزینه ۲

اگر در نوشتن معادله واکنش مشکل دارید اپلیکیشن رایگان معادله واکنش بساز و موازنه کن را از مارکت کیان دروید دانلود کنید
در این اپلیکیشن اندرویدی علاوه بر آموزش، صد تمرین برای فرا گیری واکنش های ترکیب، تجزیه، جانشینی ساده و دوگانه وجود دارد

و اگر در محاسبات مشکل دارید اپلیکیشن از اتم تا استوکیومتری را از مارکت کیان دروید یا بازار دانلود و استفاده کنید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*