نکات کنکوری شیمی (۱۰) تعادل ها

نکات کنکوری شیمی (۱۰) تعادل ها

در بخش جنبه های کیفی تعادل گفتیم بر اساس اصل لوشاتولیه دانشمندان می کوشند شرایطی را فراهم کنند که یک واکنش تعادلی تا حد ممکن به سمت محصول بیشتر پیش برود. اگر هنوز آن مطلب را نخوانده اید با کلیک بر اینجا آن را بخوانید.

اکنون با توجه به آن نکات تست جالب زیر را مرور کنید.

– وارد کردن مقدار زیادی هوای سرد در سیستم تعادلی گازی:

موجب کدام تغییر می شود؟

۱) افزایش مقداری NO
۲) افزایش مقدار NO2
۳) کاهش فشار کل سیستم
۴) کاهش مقدار ثابت تعادل

خوب برای افزایش محصول گفتیم روش های مختلفی وجود دارد که به صورت کوتاه در زیر به آن اشاره می شود:

– غلظت: افزایش غلظت یکی از واکنش دهنده ها یا کاهش غلظت یکی از فراورده ها
– دما: کاهش دمای واکنش های گرماده یا افزایش دمای واکنش های گرماگیر
– فشار: در مورد واکنش های گازی که تعداد مول های گاز در دو طرف یکسان نباشد، اگر طرف دوم تعداد مول گاز کمتر باشد افزایش فشار مساوی است با محصول بیشتر و اگر طرف دوم تعداد مول های گاز بیشتر باشد کاهش فشار مساوی محصول بیشتر است.

اکنون دقت کنید:

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*